•  

  Powerlifting Coaches


   

  Joe Watson, watsonj@wcisd.net

  Head Powerlifting

   

  Lisa Tisdale, tisdalel@wcisd.net

  Assistant Coach